Een cameraplan kan uitdagend zijn. Zo zijn er veel regels en richtlijnen voor het plaatsen en richten van bewakingscamera’s. Daar cameratoezicht privacygevoelig is, komen er vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens aanvullende regels en richtlijnen voor zowel livetoezicht als beelden terugkijken.

Daar dit als een web van regels en richtlijnen kan voelen, is het belangrijk dat een advies van een ervaringsdeskundige wordt opgevraagd.

Met jarenlange ervaring in de beveiligingsbranche, zowel fysiek, als technologisch, als Arbotechnisch, is L.V.J. Security het juiste adres voor een passend advies over uw bewakingscamera’s.

Voor het opstellen van een cameraplan zal er allereerst een overleg en rondgang plaatsvinden waarin zal worden beoordeeld waar de camera’s komen en hoe deze gericht zullen worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met wet- en regelgeving en uiteraard uw wensen.

Hierna zal een volledig cameraplan worden opgesteld met hierin alle aspecten van de systemen, het toezicht, het terugkijken, opslaan en eventuele uitgifte.

Wilt U weten wat wij voor U kunnen betekenen? Neem contact met ons voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.