De Arbeidsomstandighedenwet is een kaderwet. Dit houdt in dat deze relatief vrij in te vullen is. De Arbowet geeft globaal aan waar de werkgever en werknemer voor moeten zorgen zodat er een veilige en gezonde werkomgeving is. In het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt er verder gespecificeerd.

Door de globaliteit van de wet- en regelgeving is invulling en pragmatische implementatie binnen een organisatie vaak een uitdaging. Tevens zijn er zeer veel aspecten die samenhangen met Arbo, denk bijvoorbeeld aan werktijden, persoonlijke beschermingsmiddelen, kortcyclisch werk, maar ook ergonomie, luchtbehandeling en beleidsvorming.

Hierdoor kan het lastig zijn om een duidelijk structuur op te bouwen in uw (verplichte) Arbeidsomstandighedenbeleid. Kundig advies kan U hierbij helpen.

De interne veiligheidskundige bij L.V.J. Security kan U professioneel, kundig en effectief helpen bij uw Arbo vraagstukken. Zo zal er, volledig naar uw wens, een beoordeling worden gedaan naar het aspect waar U advies over wilt.

Hierna zal de veiligheidskundige wet- en regelgeving naslaan en aan de hand van de arbeidshygiënische strategie en het redelijkerwijsprincipe een uitgebreid advies leveren.

Zo weet U zeker dat de beheersing rationeel, betaalbaar en alomvattend is. Bent U benieuwd wat L.V.J. Security voor U kan betekenen?

Neem contact met ons op en vraag een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek aan.