Bedrijfshulpverlening, vaak de sluitpost van een begroting omdat er ”toch nooit iets gebeurt.”. Maar wat nou als er wél iets gebeurt? Heeft U dan voldoende mankracht en hulpmiddelen om een calamiteit of evacuatie het hoofd te bieden?

Vaak wordt BHV een vergeten kindje genoemd. Een deel van de organisatie waar óf geen vrijwilligers voor zijn, óf geen budget. Toch is de BHV een cruciaal onderdeel van de organisatie, niet omdat de Arbeidsomstandighedenwet voorschrijft dat er een effectieve BHV-organisatie moet zijn, maar omdat niemand het op z’n geweten wil hebben dat door wanbeleid een calamiteit of incident niet beheersbaar is. 

Om hier een oplossing voor te bieden is het belangrijk te informeren, enthousiasmeren en te belonen. 

Natuurlijk kan het voorkomen dat U intern onvoldoende BHV-bezetting kunt opbrengen of graag een getraind oog wilt ter advies of ontwikkeling. Hiervoor heeft L.V.J. Care and Safety een oplossing.

Bij ons kunt U uitgebreid getrainde BHV’ers inhuren. Onze BHV’ers zijn speciaal opgeleid om in breed uitlopende situaties en omgevingen, ondersteuning te bieden aan de bestaande BHV-organisatie.

Onze BHV’ers worden minimaal opgeleid met de BHV-cursus en verdiepende EHBO-cursus. Daarnaast zijn specialisaties ruimschoots aanwezig binnen ons team. Zo hebben BHV’ers specialisatie in evacuatie, brandpreventie en blussing, diepgaande EHBO-kennis en algehele ontwikkeling van de BHV-organisatie.

Wilt U uw BHV-organisatie naar een hoger niveau tillen? Neem dan contact op met L.V.J. Care and Safety.