Het bedrijfsnoodplan sluit naadloos aan op de bedrijfshulpverleningsorganisatie binnen uw organisatie. In het bedrijfsnoodplan wordt exact beschreven hoe de organisatie eruit ziet, zowel vanuit personeel oogpunt als demografisch.

Tevens zal het alle noodprocedures en processen bevatten en geeft het bedrijfsnoodplan aan hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

Het bedrijfsnoodplan is een verplicht en cruciaal onderdeel van uw organisatie. Laat dit niet een sluitpost van de begroting zijn, maar investeer in veiligheid.

De ervaren veiligheidskundige van L.V.J. Security kan voor uw organisatie een volledig bedrijfsnoodplan opstellen. Zo voldoet U aan de gestelde eisen en zorgt U voor een goed vastgestelde noodprocedure.

Wanneer het pand bijvoorbeeld geëvacueerd moet worden, is het cruciaal dat iedere betrokkene weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Hierom zal onze veiligheidskundige in enkele overleggen en rondgangen beoordelen welke onderdelen van toepassing zijn in het bedrijfsnoodplan.

Hierna zal in afzienbare tijd een volledig bedrijfsnoodplan opgesteld worden, welke zal voldoen aan alle gestelde eisen. Ook voor een herbeoordeling van een bestaand plan is L.V.J. Security het juiste adres.