Soms komt het voor dat het risico bij één specifieke patiënt/cliënt zo hoog is, dat het wenselijk is om een beveiligingsbeambte in te zetten om constant toezicht te houden. Dit kan veroorzaakt worden door agressie vanuit de patiënt door bijvoorbeeld alcohol, drugs of hersenletsel, dreiging van buitenaf, bijvoorbeeld door kwaadwillenden, of juist vanuit een zorgstandpunt, bijvoorbeeld bij een patiënt met neigingen tot- of gedachten over zelfmutilatie of suïcide.

De beveiligingsbeambten van L.V.J. Care and Safety hebben veel ervaring met patiëntbewaking. Zo kunnen zij vaak vóórdat een situatie escaleert al effectief handelen. Zo worden ongewenste situaties al in een vroeg stadium beëindigd, waardoor schade, letsel en aanvullende risico beperkt en beheerst blijft.

Onze beveiligingsbeambten zullen, naast het adviseren van zorgpersoneel, altijd fysiek aanwezig zijn bij de patiënt (opvallend en onopvallend). Wij zijn alert, proactief en hebben kennis van procedures en protocollen.

Wilt U weten wat L.V.J. Care and Safety voor U kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.