Begeleid wonen is een belangrijk hulpmiddel in de (re)integratie van hulpbehoevenden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, van re-integratie na een vrijheidsstraf, dak- en thuislozenzorg tot verslavingszorg, ”Blijf van mijn lijf” huizen, GGZ-ondersteuning en zelfstandig wonen voor fysiek hulpbehoevenden, zoals ouderenzorg.

Veiligheid is hierin een zeer belangrijke hoeksteen. Zowel de inrichting van de woning/appartement/kamer, tot de personele beveiliging. Ook werknemers in deze tak van zorg krijgen regelmatig te maken met agressie en geweld. Dit is mede te wijten aan het feit dat begeleiding in het dagelijks leven, óók het opleggen van beperkingen inhoudt. Dit kan voor spanningen zorgen.

De beveiligingsbeambten van L.V.J. Care and Safety weten hoe zij zowel zichtbaar als onzichtbaar moeten optreden binnen de woonzorg. Persoonlijk contact en respectvolle omgang staan hierin centraal. Dit houdt in dat de beveiligingsbeambten van L.V.J. Care and Safety op voorhand al zullen pogen een connectie te creëren met de cliënten. Dit werkt, uit ervaring, effectief in het voorkomen van ongewenste gedragingen.

De beveiligingsbeambten van L.V.J. Care and Safety zullen ten alle tijden de wens van de begeleider, verzorger of ondersteuner honoreren en hier een passende aanpak op baseren. Dit betekent dat wij van te voren een grens zullen vaststellen waar wij nooit overheen gaan. Dit zorgt voor waterdicht plan van aanpak welke op iedere manier is te verantwoorden.

Bij twijfel zal altijd eerst contact worden opgenomen met de begeleider, verzorger of ondersteuner. Uiteraard zijn onze beveiligingsbeambten getraind in het omgaan met uitdagende situaties.