Het ziekenhuis, de plek waar de extremen van lief en leed worden geleefd. De plek waar nieuw leven en overgang naar de dood wordt gescheiden door een muur of plafond. Maar weinig niet-werknemers zullen zeggen dat zij voor hun plezier een ziekenhuis zullen bezoeken. Helaas komt er bij iedereen een moment dat het noodzakelijk is. Gezondheid is fragiel, maar door onze krachtige zorg heeft iedereen in de samenleving een eerlijke kans.

Onvermijdelijk binnen het ziekenhuis zijn emoties. Emoties van blijdschap, verdriet, woede en geluk. Deze emoties maken het ziekenhuis een potentieel risicovolle plek. Wanneer emoties hevig zijn, kunnen mensen hiernaar handelen en dit botvieren op personeel, patiënten of gasten. Hierdoor kan de veiligheid in het geding komen. Om dit te beheersen is beveiliging in een ziekenhuis geen zeldzaamheid.

L.V.J. Care and Safety is gespecialiseerd in het leveren van beveiligingspersoneel aan ziekenhuizen. Van de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost tot de verpleegafdelingen, poli’s en algemene verkeersruimten. Onze beveiligingsbeambten hebben ruime ervaring in alle delen van het ziekenhuis.

Preventie is hierin leidend. Wij zullen altijd de-escalerend te werk gaan zodat situaties niet leiden tot ongewenste incidenten of calamiteiten. Onze beveiligingsbeambten zijn extra getraind in het herkennen van emoties, profileren van afwijkend gedrag en het preventief aanspreken, waarbij onopvallend een profiel zal worden geschetst van de persoon. Hierdoor kan ons personeel sturend zijn in de preventie van incidenten.

Ondanks dat voorkomen beter is dan genezen, is volledige preventie redelijkerwijs niet mogelijk. L.V.J. Care and Safety is er dan ook op gespitst om kennis van procedures en protocollen pragmatisch om te zetten naar de praktijk. Dit betekend dat er bij een onverhoopt geëscaleerde situatie, altijd een beveiligingsbeambte aanwezig zal zijn die zo discreet en professioneel mogelijk zal handelen.