Met L.V.J. Care and Safety is L.V.J. Security een nieuw pad ingeslagen met het aanbieden van beveiligingspersoneel met affiniteit in de zorgsector. Deze beveiligers hebben jarenlange ervaring binnen ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg en BHV-ondersteuning. Zo zijn zij op de hoogte van de procedures binnen de zorg en kunnen zij op de best mogelijke manier omgaan met uitdagingen omtrent veiligheid.

Zorgbeveiliging
Ziekenhuisbeveiliging
GGZ-beveiliging
Woonzorgbeveiliging
Jeugdzorgbeveiliging
Patiëntbewaking
BHV-ondersteuning
COVID19-ondersteuning