De geestelijke gezondheidszorg, ofwel GGZ, in Nederland is een ontwikkeld systeem, gecentreerd rond persoonlijke aandacht, passende behandelingen en professionele ondersteuning. Tevens is de GGZ een gevoelig onderdeel binnen de zorg waarbij het doorbreken van het taboe van ‘GGZ nodig hebben’, nog steeds aan actualiteit is.

De overgang van de ‘niet praten, maar werken’ cultuur naar de huidige samenleving is een zware gebleken. In de afgelopen jaren is gebleken dat ruim 40% van de inwoners van Nederland mentale klachten heeft ondervonden. Slechts 15% heeft hierbij hulp gezocht van een behandelaar binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deze overgang geeft dus ook aan dat de grens voor het zoeken naar hulp hoger ligt dan zou moeten. Oftewel; de hevigheid van klachten waarbij men hulp zoekt is hoog.

Hierdoor zijn behandelingen vaak uitdagender en lopen ook emoties soms op. Veiligheid voor werknemers in de GGZ is dan ook een omstreden onderwerp. Agressie en geweld komt steeds vaker voor en de ernst hiervan stijgt. Beveiliging in GGZ-instellingen kan een uitkomst bieden.

L.V.J. Care and Safety is gespecialiseerd in zorgbeveiliging. Hieronder valt ook GGZ. Onze beveiligingsbeambten hebben jarenlange ervaring binnen de GGZ en zijn daadkrachtig in hun omgang met agressie en geweld.

Preventie is ook hier een rode draad in de handelsmethode. Praten, begrip tonen en hulp bieden zijn 3 van de grootste vaardigheden die onze beveiligingsbeambten bezitten. Door op een respectvolle, amicale, vriendschappelijke en begripvolle manier om te gaan met cliënten voorkomen wij ongewenste gedragingen en situaties.

Wanneer het tóch voorkomt dat een escalatie plaatsvindt zijn onze beveiligingsbeambten aanvullend getraind in de omgang met cliënten. In overleg met behandelaar, verzorger of begeleider zullen wij altijd passende ondersteuning geven. Tevens zal L.V.J. Care and Safety altijd proberen vaste gezichten te leveren. Dit geeft, uit ervaring, meer rust en regelmaat, wat bevorderlijk is binnen de GGZ.

Bent U benieuwd wat L.V.J. Care and Safety voor U kan doen? Neem vrijblijvend contact op voor een offerte of kennismakingsgesprek.