L.V.J. Security is in 2020 opgestart met de gedachte dat gespecialiseerd beveiligingspersoneel cruciaal is voor het effectief borgen van veiligheid. Hierom is de bedrijfsontwikkeling specifiek gericht op de werving van gespecialiseerd personeel en de opbouw van krachtige samenwerkingen.

L.V.J. Security is in 2021 een nieuwe weg ingeslagen met L.V.J. Care and Safety, nadat de vraag naar gespecialiseerde zorgbeveiligers groeide. Hierdoor kunnen wij faciliteren in de meest uiteenlopende opdrachten.

Wij werken met beveiligingsmedewerkers die goed opgeleid zijn en vaak in bezit zijn van waardevolle specialismen, zoals praktijkopleider beveiliging, VCA Basis en VCA VOL, Beheerder Brandmeldinstallaties, BHV en EHBO en Bevrijden bij liftopsluitingen.

Tevens hebben wij een Veiligheidskundige in dienst om te ondersteunen en adviseren bij veiligheidsvraagstukken. 

Missie: 

De missie van L.V.J. Security is om gespecialiseerd beveiligingspersoneel gecentraliseerd aan te bieden en hierdoor de veiligheid effectiever te borgen zodat het risico op calamiteiten verkleind wordt en de afhandeling wordt gestroomlijnd.  

Visie: 

L.V.J. Security gaat voor professionalisering. Iedereen heeft capaciteiten welke niet optimaal worden benut. Oók de beveiliger heeft ambities en L.V.J. Security wil haar steentje bijdragen in zowel het faciliteren van ervaringsmogelijkheden voor de beveiligingsmedewerker als een efficiënte professional voor de opdrachtgever.  

Kernwaarden: 

  • Specialisatie 
  • Efficiëntie 
  • Daadkracht