De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een vanuit de Arbeidsomstandighedenwet, verplicht onderdeel van de bedrijfsvoering van een bedrijf. In deze RI&E worden de risico’s binnen het bedrijf beschreven. Vervolgens wordt door middel van een vooraf vastgestelde methode beoordeeld hoe urgent de beheersing van dit risico is en wordt een Plan van Aanpak opgesteld.

De RI&E is niet alleen verplicht, het is ook een zeer belangrijk onderdeel van uw organisatie. Op deze manier kunt U op een relatief eenvoudige wijze een constant verbeteringsproces initiëren. Dit zal buiten een verbeterde veiligheid, ook een vermindering is psychosociale arbeidsbelasting veroorzaken, waardoor productiviteit zal stijgen.

L.V.J. Security heeft een interne veiligheidskundige die specifiek is opgeleid voor het beoordelen, adviseren en opstellen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Door middel van een vooraf afgestemd proces zal de veiligheidskundige uw organisatie controleren op aanwezige risico’s. Hierna zal hij in regelmatig en gestructureerd overleg met het management een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opstellen, inclusief Plan van Aanpak.

Indien nodig zal de veiligheidskundige contact leggen met een externe partij ter toetsing van de RI&E. Tevens kan de veiligheidskundige aanvullende advies geven over hoe om te gaan met de betreffende risico’s, beheersmaatregelen en betrokkenen.

Voor meer informatie, een offerte of kennismakingsgesprek kunt U contact met ons opnemen.